Tájékoztató a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.), valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) alapján kell teljesíteni.

A Kvt. szerint a környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségét – ha kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint teljesíti.

Az adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót, továbbá az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapokat az OKIR publikus felületén közzé kell tenni.

?>