Kinek kell adatot szolgáltatnia?

Adatszolgáltatási kötelezettsége a hulladéktermelőnek, a gyűjtőnek, a kereskedőnek és a hulladékkezelőnek van.

A hulladéktermelőnek akkor, ha a telephelyen a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja

⦁ veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
⦁ nem veszélyes hulladék esetén – a nem veszélyes építési és bontási hulladék kivételével – a 2000 kg-ot,
⦁ nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről a közszolgáltató gondoskodik.
Ha a hulladék birtokosa a hulladékot a kötelező visszavétel keretében adja át, akkor arról nem kell adatszolgáltatást teljesítenie.
A nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladékról nem kell adatszolgáltatást teljesítenie.

nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén a nyilvántartásba vett kereskedőnek van adatszolgáltatási kötelezettsége. Az adatszolgáltatási kötelezettség a nyilvántartásba vétellel keletkezik.

Hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követően keletkezik az adatszolgáltatási kötelezettség.

?>