Elektronikus űrlapok

Az elektronikus űrlapokat tartalmazó adatlap csomagokat és ezek kitöltési útmutatóit (segédletek) a listából kiválasztva töltheti le, majd telepítheti számítógépére.

Az elektronikus űrlapok megtekintéséhez, kitöltéséhez és online benyújtásához a nyomtatványkitöltő program telepítése szükséges.

   • ÁNYK – Általános Nyomtatványkitöltő program
   • KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése
   • KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése (1.3)
   • Segédlet a KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése c. adatlap kitöltéséhez (1.2)
   • (E⦁ )PRTR: (E)PRTR-A – Adatlapok az (E)PRTR adatgyűjtéshez
   • EHIR: HEA-NY – Adatlap az elemet és akkumulátort gyártók nyilvántartásba vételi kötelezettségéhez
   • EHIR: HEA – Adatlap az elemmel és akkumulátorral kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez
   • EHIR: HEE-NY – Adatlap az elektromos és elektronikus berendezést gyártók nyilvántartásba vételi kötelezettségéhez
   • EHIR: HEE – Adatlap az elektromos és elektronikus berendezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez
   • EHIR: HGK-NY – A gyártó nyilvántartásba vétele
   • EHIR: HGK-GY – Adatlap a gyártó által forgalomba hozott járművekről
   • EHIR: HGK-B – Éves adatszolgáltatási bejelentés a hulladékká vált gépjárművek kezeléséről
   • EHIR: HIR-KÖT – Adatlap a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezése és megszűnése bejelentésének teljesítéséhez
   • EHIR: HIR-ÉV – Éves adatszolgáltatás
   • EHIR: HIR-NÉ – Adatlap a veszélyes hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás teljesítéséhez
   • EHIR: HLJ-KÖT – Adatlap a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettségének bejelentéséhez
   • EHIR: HLJ – Adatlap a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
   • LAIR: LAL – Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás
   • LAIR: LM – Légszennyezés mértéke éves bejelentés
   • FAVI: KÁRINFÓ-B1 – Tényfeltárás előtti adatok adatlapja
   • FAVI: KÁRINFÓ-B2 – Tényfeltárás utáni adatok adatlapja
   • FAVI: KÁRINFÓ-B3 – Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja
   • FAVI: ENG-EGYSZ – Egyszerűsített bejelentés a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről
   • FAVI: ENG-R – Részletes adatszolgáltatás a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről
   • FAVI: ENG-ÉJ – Éves jelentés a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről
   • FAVI: MIR-K – Monitoring adatok bejelentéséről
   • FEVISZ: VAL – A felszíni víz minőségének védelméről vízminőség-védelmi alapbejelentő lap
   • FEVISZ: VÉL – A felszíni víz minőségének védelméről vízminőség-védelmi éves bejelentő lap
   • FEVISZ: EMISZ-ÖBNY – Önellenőrzési terv bejelentés / nyilvántartás
   • FEVISZ: EMISZ-ÖVB – Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett
   • FEVISZ: EMISZ-ÖA – Önellenőrzés adatszolgáltatása
?>