Az adatszolgáltatások beküldésének határideje

A 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet előírása szerint

Hulladéktermelő esetében a képződött hulladékról évente, a tárgyévet követő év március 1. napja;
Gyűjtő, begyűjtő, kereskedő és hulladékkezelő esetében a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, begyűjtésre, kereskedelemre, kezelésre történő átvétele esetén évente, a tárgyévet követő év március 1. napja;
Gyűjtő, begyűjtő, kereskedő és hulladékkezelő esetében a veszélyes hulladék gyűjtésre, begyűjtésre, kereskedelemre, kezelésre történő átvétele esetén – negyedévente, a tárgynegyedévet követő 8. munkanapja; (ez alól kivétel a 2014. év IV. negyedévére vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése, amelynek határideje 2015. február 15.)

?>