Az adatszolgáltatás lépései

Az adatszolgáltatást a következő lépések szerint kell végrehajtani.

A környezetvédelmi alapnyilvántartásban szereplő ügyfél és telephely adatok aktualizálása

Az adatszolgáltatásra kötelezettnek az adatszolgáltatásában a környezetvédelmi ügyfél jelét (KÜJ) és az adott telephelyre vonatozó környezetvédelmi területi jelét (KTJ) minden esetben fel kell tüntetni. A KÜJ és KTJ iránti igényt, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettnek a kapcsolódó adataiban történő változásokat a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknél (a továbbiakban: felügyelőség) be kell jelenteni a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet szerint.

Meghatalmazás benyújtása, aktualizálása a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

Az adatszolgáltatás végrehajtásához szükséges a meghatalmazás benyújtása a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A meghatalmazás azért szükséges, mert az ügyfélkapu az adatszolgáltatást beküldő személyt azonosítja. A meghatalmazással a cég kijelöli azon személyeket, akik a nevében környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesíthetnek.

Adatszolgáltatási kötelezettség bejelentése, aktualizálása

Adatszolgáltatási kötelezettség bejelentését a Korm. rendelet szerint az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésekor, változásakor illetve megszűnésekor kell teljesíteni. A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó adatok bejelentését, az adatszolgáltatási kötelezettségben történt változások bejelentését a HIR-KÖT adatlapon kell megtenni. A HIR-KÖT adatlapot ÁNYK-val kitöltve, Ügyfélkapunk keresztül kell beküldeni.

Adatszolgáltatás teljesítése évente, negyedévente

Az adatszolgáltatást telephelyenként és hulladéktípusonként kell teljesíteni naptári évente, veszélyes hulladékgyűjtésre, begyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételről és kezeléséről negyedévente. Éves adatszolgáltatás esetén a HIR-ÉV, negyedéves adatszolgáltatás esetén a HIR-NÉ adatlap csomagot kell beküldeni a felügyelőségre. A HIR-ÉV és HIR-NÉ adatlapokat ÁNYK-val kitöltve, Ügyfélkapun keresztül kell beküldeni.

?>